Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over hoe we uw klacht hebben behandeld, of als het probleem nog niet is opgelost, dan kunt u het probleem voorleggen aan de geschillencommissie. Maaswonen is aangesloten bij de regionale Geschillen Advies Commissie (GAC). Een klacht kan een geschil worden wanneer deze niet binnen 6 weken naar tevredenheid van de huurder is opgelost. De klacht moet hiervoor in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De oorzaak van de klacht ligt bij Maaswonen.
  • De klacht is schriftelijk ingediend.
  • Maaswonen heeft niet of niet naar tevredenheid op de klacht gereageerd.
  • Het geschil moet binnen vier maanden na ontvangst van de schriftelijke reactie van Maaswonen bij de GAC worden ingediend.

Bekijk hier de geschillenregeling van Maaswonen.